วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ย้ายบ้านใหม่

แจ้งท่านผู้อ่าน
ขอขอบคุณสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม blog อาชีพเลขานุการ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ผู้เขียนจึงมีความจำเป็นย้ายไปบ้านใหม่ http://phajae.exteen.com โดยยังใช้ชื่อ blog เป็นชื่อเดิมคือ อาชีพเลขานุการ


นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่น ๆ อีกซึ่งได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ "อาชีพเลขานุการ" http://pimporn.nsdv.go.th/secretary/
เข้าไปเยี่ยมชมและอ่านบทความนอกเหนือจากบล็อกนี้ และบทความล่าสุดอีกมากมาย


วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ลิ้นแฟ้ม (fastener)

วัสดุสำนักงานชนิดนี้ ทำด้วยแผ่นพลาสติกบางประกบกับลิ้นแฟ้มที่เราเคยเห็นกันทั่วไป แต่ลิ้นแฟ้มชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าเพราะแผ่นรองลิ้นแฟ้มนี้สามารถร้อยเข้ากับแฟ้มชนิด 2 ห่วงหรือแฟ้มที่มีลิ้นแฟ้มอยู่แล้วได้


ประโยชน์
ใช้ลิ้นแฟ้มเก็บเอกสารขณะปฏิบัติงานหรือต้องการจะแยกเอกสารไว้เป็นเรื่องๆ ซึ่งจัดหมวดหมู่เอกสารย่อยๆ ได้อีกวิธีหนึ่ง โดยที่ไม่แยกแฟ้มใหม่ ถ้าเอกสารเหล่านั้นยังเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อแฟ้มหลัก หรือเก็บเอกสารที่ต้องการจะระบุกำหนดช่วงเวลาวิธีการใช้
ลิ้นแฟ้มชนิดนี้ใช้ได้กับแฟ้มชนิด 2 ห่วง หรือแฟ้มแขวน หรือปกแฟ้มชนิดตัดแบบต่างๆ


วัสดุสำนักงานชนิดนี้ ได้มาจากประเทศเยอรมัน ราคาที่ซื้อเมื่อปี ค.ศ. 2000 ประมาณ 5 บาท เป็นร้านที่จำหน่ายวัสดุสำนักงาน (stationery) มีใครเคยเห็นแบบอื่นๆ ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ